foc
《中国植物志》英文修订版
Flora of China
  FOC Vol.6 (2001)              | Family List  Ranunculaceae  PDF Clematis  PDF   |  eFloras.org Link Font:+ Big | - Small
   46a. Clematis finetiana var. finetiana  
山木通(原变种)   shan mu tong (yuan bian zhong)
  

Clematis meyeniana Walpers var. pavoliniana (Pampanini) Sprague; C. pavoliniana Pampanini.

  

Leaves ternately 3-foliolate.

* Sparse forests, scrub, along streams; 100--1200 m. S Anhui, Fujian, N Guangdong, N Guangxi, Guizhou, S Henan, Hubei, Hunan, S Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Zhejiang.